Sommartid

Vid sommartid är tiden framvriden en timme
Tiden vrids fram en timme

Tillbaka till vintern igen, och så fram mot sommaren. Det här är en mening som kan vara bra att lägga på minnet då det blir dags att ställa om klockan för vintertid eller för sommartid. Många tycker att det är skönt att få sova lite längre då man drar tillbaka klockan för vintertid, men det är inte alla som är medvetna om varför vi håller på och ställer om klockan två gånger per år. Sommartid på engelska är daylight saving time, och med detta uttryck så blir det tydligare vad det hela handlar om. Vi försöker alltså att anpassa tiden på så vis att vi kan få fler vakna timmar med dagsljus. Idag finns det dock de som menar att det här alls inte är nödvändigt och det särskilt längre söderut i Europa och mot Mellanöstern där man rentav diskuterar om man kanske inte borde avskaffa sommar- och vintertid. Samma diskussion finns i länder som ligger närmre polerna eftersom man här ser att dagsljuset ändå sträcker sig under den period då de flesta är vakna. Vi ställer fram klockorna sista söndagen i mars – tillbaka till normaltid, eller vintertid, går vi den sista söndagen i oktober. Tiden ändras alltid mitt i natten – vid sommartid blir klockan direkt tre när klockan är två på natten och vid vintertid blir klockan två igen när den slår tre.

Vad är sommartid?

Till att börja med så är det viktigt att förstå att det egentligen inte finns något som heter vintertid. När det inte är sommartid så är det nämligen normaltid, men under åren så har normaltiden kommit att kallas för vintertid. Den enda förändring som egentligen utförs är att man drar fram klockan en timme under den del av året då det blir ljusare tidigare på dygnet för att på så vis dra nytta av ljuset. Att vi gör detta beror på att vi idag använder oss av klockor för att bestämma när vi ska gå upp och när affärer och institutioner ska öppna. Traditionellt sett så har man ju gått i enlighet med ljuset, men i och med att det är mer praktiskt för ett samhälle att ha en tid som gäller för alla så behöver man alltså justera tiden då ljuset kommer åter och dagen kan komma igång tidigare.

Sommartidens historia

Då man talar om sommartidens historia så brukar man nämna Benjamin Franklin som 1784 var i Paris som ambassadör för USA. Hans förslag var att man skulle stiga upp tidigare om morgonen. Men det var inte Franklin som kom att föreslå sommartid, denna uppfinning tillskrivs istället George Vernon Hudson som ska ha lagt fram förslaget år 1895 för att ge arbetare mer ljus under fritid. Officiell sommartid var något man började med under det första världskriget, och då var även Sverige med på noterna.

Inom lantbruket så gillades inte det där med sommartiden och därför så kom det att dröja till 1980 innan man i Sverige på allvar började dra fram klockan en timme då det blev ljusare. Idag så är det här ett vedertaget fenomen i Nordamerika och i Europa. I tropikerna så kan det förekomma att länder skruvar fram klockan under sommarmånaderna men det är egentligen inget som behövs då det inte råder så stor skillnad på dagsljusets längd mellan vinter- och sommarmånader. Sommartidens vara eller inte vara är en pågående diskussion i länder där man inte ser en så stor skillnad av att dra fram klockan en timma till sommaren för att sedan dra den tillbaka till normalläge då vintern kommer åter. I Sverige är vi idag vana vid denna tillämpning även om det är något som vi skulle kunna leva lika bra utan.